Mama Killas Styrelse

Vi som är med i Mama Killas Styrelse 2020 är följande.

Alexandra Valdez

Ordförande

0768538674

Email: alexandra.valdez@mail.com

Melina Arancibia Estrada

Kassör

0768538674

Email: mamakillabolivia@gmail.com

Elin Johansson

Sekreterare

0723188753

Email: mamakillabolivia@gmail.com

Delci Arancibia

Ledamot

0768538674

Email: mamakillabolivia@gmail.com

Sandra Arancibia

Ledamot 

0768538674

Email: mamakillabolivia@gmail.com

Ramiro Callisaya

Suppleant

0768538674

Email: mamakillabolivia@mail.com

Anna Svedjedal

Suppleant

0700420361

Email: annasvedjedal@hotmail.com