Mama Killas Styrelse

Vi som är med i Mama Killas Styrelse 2019 är följande.

Alexandra Valdez

Ordförande

0768538674

018-262510

Email: alexandra.valdez@mail.com

Elin Johansson

Vice Ordförande och Sekreterare

0723188753

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Anna Svedjedal

Medlemsansvarig

0700420361

018-262510

Email: annasvedjedal@hotmail.com

Gustavo Valdez

Kassör

0700341703

018-262510

Email: gustavo.intivaldez@gmail.com

Javiera Salazar Silva

Ledamot

0793006131

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Laura Arancibia

Ledamot 

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Elin Bergstrand

Ledamot

0701442326

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Melina Arancibia Estrada

Ledamot och Ungdomsrepresentant

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

David Goytia

Suppleant

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Lili Vargas

Suppleant

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com

Oscar Arancibia

Suppleant

0704042824

018-262510

Email: MamaKillaBolivia@gmail.com