13. jun, 2018

Kulturernas Karneval 2018

Vi hade äran att dansa Los Incas i Kulturernas Karneval. Nästa år dansar vi Caporales. Välkommen till våra danspass på Måndagar i Ungdomens Hus - Rampen kl.17.00 - 19.30 vid fint väder tränar vi i Linnéträdgården. Glad sommar!